ImSys
Implementace informačních systémů

Implementace IS DIMENZE ++

DIMENZE++ je původní informační systém společnosti CENTIS, spol. s r.o., který je určen k řízení výrobních, obchodních a ekonomických firemních aktivit.

Informační systém DIMENZE++ je určen k řízení ekonomicko obchodních firemních aktiv. Poskytuje přesný a aktuální přehled o stavu firmy a o vztazích mezi firmou a jejími partnery. Umožňuje analyzovat firmu z hlediska účetního i z hlediska toku financí. Zajišťuje přístup k aktuálním informacím na různých úrovních řídící struktury firmy. Byl vyvinut na bázi nejnovějších softwarových technologií, které samy o sobě vytvářejí předpoklady pro práci velkého počtu uživatelů s velkým objemem dat zpracovávaných v reálném čase. Předpoklady dané softwarovou technologií byly při analytickém návrhu dokonale využity, takže uživatel dostává v podobě informačního systému velmi silný a komfortní nástroj k řešení komplikované podnikové administrativy srozumitelným způsobem. Poskytuje dostatečnou volnost při přizpůsobování systému organizacím různého zaměření a současně dokáže omezit činnost jednotlivých uživatelů a chránit tak data před neoprávněnými či nechtěnými zásahy nepovolaných osob.

Hlavní vlastnosti IS DIMENZE ++

 • modulární INFORMAČNÍ SYSTÉM pro komplexní řízení výrobních a obchodních podniků
 • PLÁNOVÁNÍ VÝROBY v neomezených i omezených kapacitách - APS
 • řešení ZAKÁZKOVÉ I HROMADNÉ VÝROBY (včetně VARIANTNÍ)
 • DYNAMICKÉ ÚČETNICTVÍ (propojení s WORKFLOW)
 • řešení ODBYTu DISTRIBUČNÍCH SPOLEČNOSTÍ
 • DIGITÁLNÍ ARCHÍV (výkresy, obchodní dokumenty, ...)
 • INTERNETOVÝ OBCHOD (b2b, b2c, scm)
 • AUTOMATIZOVANÝ REPORTING (www, e-mail, pdf, ...)
 • ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (bankovní styk, edi, xml, ...)
 • TECHNOLOGIE KLIENT-SERVER (3 a více-vrstevná architektura, technologie Microsoft)
 • IMPLEMENTAČNÍ POSTUPY PROPRACOVANÉ A PROVĚŘENÉ NA VÍCE NEŽ STOVCE INSTALACÍ
 • REALIZACE IMPLEMENTACÍ VE 3 AŽ 6 MĚSÍCÍCH
 • PŘEDREALIZAČNÍ AKCEPTAČNÍ TEST (odstranění rizika pořízení a přesná kalkulace nákladů)