ImSys
Implementace informačních systémů

Správa a služby

V rámci činností firmy nabízíme kompletní správu vnitropodnikových sítí.

Zajištujeme:
  • dodávky hardware a software
  • instalace pracovních stanic a serverů
  • odvirování PC
  • posouzení stavu IT v podniku, návrhy řešení
  • analýza datových toků s ohledem na současně používaný SW na jednotlivých úsecích firmy
  • podpůrné činnosti k zajištění chodu firmy spojené s IT